Två nådegåvor

Bönhörelser
Två nådegåvor

När jag fick reda på att saligförklaringen av Montse Grases kommit ett steg längre började jag be henne mer om hjälp för brådskande angelägenheter.

Bara att börja (5): Öppna dörrar

Personligt
Bara att börja (5): Öppna dörrar

Denna video, den femte i serien ”Bara att börja. Sätt att hjälpa andra”, handlar om initiativ i Tyskland och Österrike som försöker hjälpa människor...

Dagens text

"Lägg allt i Guds händer"

Utöver sin rikliga och verkningsfulla nåd, har Herren gett dig huvudet, händerna och de intellektuella förmågorna för att du skall få dina talenter att bli fruktbärande. Gud vill göra ständiga underverk – uppväcka döda, låta döva höra, blinda se, lama gå… – genom ditt helgade yrkesarbete, som omvandlas till ett brännoffer som behagar Gud och är fruktbart för själarna. (Smedjan, nr. 984)

Din båt - dina talanger, dina ambitioner, dina framgångar - har inte något värde om du inte låter Jesus Kristus förfoga över den, om du inte tillåter Honom att stiga upp i den fritt, om du gör den till en avgud. Om du, ensam i din båt, försöker klara dig utan Mästaren, så kommer du - övernaturligt talat - att styra rakt på grund och förlisa. Det är endast om du söker Herrens närvaro och lämnar över rodret till Honom som du kommer att räddas undan livets stormar och bakslag. Lägg allt i...

Helgonförklaringsprocess av några medlemmar

Den salige Alvaro

Den salige Alvaro

Den salige biskop Alvaro del Portillo föddes i Madrid (Spanien) den 11 mars 1914, som det tredje av åtta barn i en djupt kristen familj. Han blev doktor i väg- och vattenbyggnadsteknik, i filosofi och i kyrkorätt.

Personligt

Om Prelaten

Prelatens herdabrev

Prelatens herdabrev

Herdabrev som prelaten riktar till prelaturens medlemmar via Internet.
Här länkar vi till den engelska hemsidan, som publicerar prelatens herdabrev i början av varje månad.

Sociala initiativ