Saxum runt om i världen

Senaste nytt
Saxum runt om i världen

Detta videoklipp på 5 minuter visar hur Saxum redan nu uppmärksammas över hela världen. Saxum är ett bildningsprojekt i det heliga landet som snart...

Dagens text

Det finns inget skäl för att Kyrkan och Staten skulle komma i konflikt

Det är inte sant att det finns en motsättning mellan att vara en god katolik och att troget tjäna det civila samhället. Det finns inget skäl för att Kyrkan och Staten skulle komma i konflikt då de legitimt utövar sin respektive myndighet inför den uppgift som Gud har anförtrott åt dem. De ljuger – just det: ljuger! – som påstår motsatsen. Det är samma personer som i en falsk frihets namn skulle vilja, helt ”älskvärt”, att vi katoliker återvände till katakomberna. (Plogfåran, nr. 301)

Överallt måste ni sprida en äkta lekmannamentalitet, som ska leda till tre slutsatser:
* Att vara tillräckligt hederliga, för att ta ansvar för era egna beslut.
* Att vara tillräckligt kristna, för att respektera era trosbröder, som i åsiktsfrågor föreslår andra lösningar än dem som var och en av oss håller fast vid.
* Och att vara tillräckligt katolska för att inte utnyttja vår moder Kyrkan genom att blanda in henne i mänskliga grupperingar.


Det är tydligt att ni på...

Helgonförklaringsprocess av några medlemmar

Den salige Alvaro

Den salige Alvaro

Den salige biskop Alvaro del Portillo föddes i Madrid (Spanien) den 11 mars 1914, som det tredje av åtta barn i en djupt kristen familj. Han blev doktor i väg- och vattenbyggnadsteknik, i filosofi och i kyrkorätt.

Personligt

Om Prelaten

Prelatens herdabrev

Prelatens herdabrev

Herdabrev som prelaten riktar till prelaturens medlemmar via Internet.
Här länkar vi till den engelska hemsidan, som publicerar prelatens herdabrev i början av varje månad.

Sociala initiativ

E-böcker till nedladdning