Novena till Maria Immaculata

Senaste nytt
Novena till Maria Immaculata

Den 8 december firas Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhets högtid som påminner om Marias obefläckade avlelse. För att förbereda denna...

Dagens text

"Följa Kristus på nära håll"

Att vi är Guds barn kommer att få oss – jag insisterar – att ha en kontemplativ anda mitt i alla mänskliga aktiviteter – att vara ljus, salt och jäst genom bön, självtukt, troskunskap och yrkesbildning – och att uppnå följande målsättning: Ju djupare vi engagerar oss i världen, desto mer bör vi tillhöra Gud. (Smedjan, nr. 740)

Vi ser inte på världen med sorgsen min. De författare av helgonbiografier som till varje pris ville finna extraordinära saker i Guds tjänare, redan från deras första jämranden i vaggan, har kanske omedvetet gjort trosförkunnelsen en björntjänst.

Nu har vi med Guds hjälp lärt oss att under dagens lopp, under dessa dagar som ytligt sett förefaller likadana, upptäcka en tid för verklig botgöring, spatium verae poenitentiae. Och under dessa stunder fattar vi föresatser av emendatio vitae,...

Helgonförklaringsprocess av några medlemmar

Den salige Alvaro

Den salige Alvaro

Den salige biskop Alvaro del Portillo föddes i Madrid (Spanien) den 11 mars 1914, som det tredje av åtta barn i en djupt kristen familj. Han blev doktor i väg- och vattenbyggnadsteknik, i filosofi och i kyrkorätt.

Personligt

Om Prelaten

Prelatens herdabrev

Prelatens herdabrev

Herdabrev som prelaten riktar till prelaturens medlemmar via Internet.
Här länkar vi till den engelska hemsidan, som publicerar prelatens herdabrev i början av varje månad.

Sociala initiativ