Dagens text

"Vår tros Gud är inte ett avlägset väsen"

Betrakta det vackraste och största på jorden, ... allt det som glädjer förståndet och de övriga själsliga krafterna, ... och det som är välgörande för både kroppen och sinnena ... Tänk på världen och på alla andra världar som lyser på natthimlen: hela universum.

Allt detta, och därtill hjärtats alla önskningar uppfyllda ... är ingenting värt, ingenting och mindre än ingenting, i jämförelse med denne min Gud - din Gud! Han är en oändlig skatt, den dyrbaraste pärlan, han blev förödmjukad, en slav, tillintetgjord, lik en tjänare i det stall där han ville födas, i Josefs verkstad, i sitt lidande, i sin förnedrande död ... och i den vansinniga kärleken i den heliga Eukaristin. (Vägen, nr. 432)

Det är nödvändigt att i ödmjukhet tillbe denne dolde...

Helgonförklaringsprocess av några medlemmar

Den salige Alvaro

Den salige Alvaro

Den salige biskop Alvaro del Portillo föddes i Madrid (Spanien) den 11 mars 1914, som det tredje av åtta barn i en djupt kristen familj. Han blev doktor i väg- och vattenbyggnadsteknik, i filosofi och i kyrkorätt.

Personligt

Familjevallfärd

Familjevallfärd

Ibland är det bra att ta en paus från vardagslivets alla små...

Sociala initiativ