Tecken som präglar jubelåret

Om Påven
Tecken som präglar jubelåret

Under jubelåren flödar kyrkan över av nåd och kallar alla sina barn till omvändelse. Det gör kyrkan genom att ur de skatter av nådegåvor hon förvaltar...

Novenan för förlåtelse

E-böcker
Novenan för förlåtelse

Påven Franciskus har påmint oss om glädjen att förlåta. Med jubelåret vill han på nytt betona Guds barmhärtighet. Gud förlåter oss och inbjuder oss...

Dagens text

"Min dotter, Herren räknar med din hjälp"

Min dotter, du som har bildat familj, jag vill gärna påminna dig om att ni kvinnor – det är du väl medveten om! – är mycket starka, och att ni förmår svepa in er styrka i en alldeles särskild ljuvhet, för att det inte skall märkas. Och med denna styrka kan ni göra er make och era barn till Guds redskap eller till djävlar. Du kommer alltid att göra dem till Guds redskap: Herren räknar med din hjälp. (Smedjan, nr.690)

Kvinnan är kallad att tillföra familjen, samhället och Kyrkan något som är utmärkande för henne, något som bara hon kan ge: sin ömsinta värme och outtröttliga frikostighet, sin kärlek till det konkreta, sitt skarpsinne och sin intuition, sin djupa och enkla fromhet, sin uthållighet ... Kvinnligheten är endast äkta om hon förstår skönheten i detta hennes oersättliga bidrag — och om hon integrerar det i sitt eget liv.

För att uppfylla detta uppdrag måste kvinnan utveckla sin egen...

Helgonförklaringsprocess av några medlemmar

Den salige Alvaro

Den salige Alvaro

Den salige biskop Alvaro del Portillo föddes i Madrid (Spanien) den 11 mars 1914, som det tredje av åtta barn i en djupt kristen familj. Han blev doktor i väg- och vattenbyggnadsteknik, i filosofi och i kyrkorätt.

Personligt

Familjevallfärd

Familjevallfärd

Ibland är det bra att ta en paus från vardagslivets alla små...

Om Prelaten

Prelatens herdabrev

Prelatens herdabrev

Herdabrev som prelaten riktar till prelaturens medlemmar via Internet.
Här länkar vi till den engelska hemsidan, som publicerar prelatens herdabrev i början av varje månad.

Sociala initiativ