Fastetiden och stilla veckan 2015

home
Fastetiden och stilla veckan 2015

Videofilmer, ljudfiler och texter från den helige Josemaría och Opus Deis prelat för att gå in i fastetiden och förbereda stilla veckan.

Dagens text

”Skärtorsdagens mysterium”

Vi måste göra till våra egna, införliva dessa Jesu ord: desiderio desideravi hoc Pascha manducare vobiscum – hur har jag inte längtat efter att äta denna påskmåltid med er! Det finns inget bättre sätt att uttrycka vårt ytterst stora intresse och vår kärlek för det heliga mässoffret än att noga vårda de minsta detaljer i de ceremonier som Kyrkan i sin vishet föreskriver.

Och förutom av Kärleken måste vi känna oss manade även av "nödvändigheten" att efterlikna Jesus Kristus, inte bara i vårt inre, utan även till det yttre och röra oss – i hela utrymmet runt det kristna altaret – med den högtidliga rytm och harmoni som kännetecknar en lydig helighet, som identifierar sig med Kristi bruds vilja, det vill säga med Kristi egen vilja. (Smedjan, nr. 833)

Det var strax före påskhögtiden och Jesus visste att hans stund hade kommit, då han skulle lämna världen...

Helgonförklaringsprocess av några medlemmar

Den salige Alvaro

Den salige Alvaro

Den salige biskop Alvaro del Portillo föddes i Madrid (Spanien) den 11 mars 1914, som det tredje av åtta barn i en djupt kristen familj. Han blev doktor i väg- och vattenbyggnadsteknik, i filosofi och i kyrkorätt.

Personligt

Sociala initiativ