En frisk vindfläkt

Personligt
En frisk vindfläkt

Från Europas nordliga regioner kom de till Madrid som en glad och vänlig storm; en grupp med 20 ryssar. Vi pratar med Dasha och Polina. Vi pratar även...

Dagens text

"Vi måste vara ödmjuka"

Låt inte ditt ”jag” bestå av din hälsa, ditt namn, din karriär, ditt arbete, av varje steg du tar … Vad obehagligt detta är! Det verkar som om du har glömt att ”du” inte äger någonting, allt tillhör Honom. När du under dagens lopp – kanske utan anledning – känner dig förödmjukad, när du tänker att du borde få gehör för din åsikt, när du känner att ditt ”jag” ständigt dyker upp och muttrar mitt, mitt, mitt …

... då kan du vara övertygad om att du håller på att slå ihjäl tiden och att du är i behov av att man "slår ihjäl" din egoism. (Smedjan, nr. 1050)

Pertransiit benefaciendo. Vad gjorde Jesus Kristus för att sprida så mycket gott, och endast gott, varhelst han gick? De heliga evangelierna har givit oss en annan biografi av Jesus, sammanfattad i tre ord på latin som ger oss svaret: erat subditus illis16, han lydde. I dag, då omgivningen är full av olydnad, förtal och splittring, måste vi...

Helgonförklaringsprocess av några medlemmar

Den salige Alvaro

Den salige Alvaro

Den salige biskop Alvaro del Portillo föddes i Madrid (Spanien) den 11 mars 1914, som det tredje av åtta barn i en djupt kristen familj. Han blev doktor i väg- och vattenbyggnadsteknik, i filosofi och i kyrkorätt.

Personligt

Sociala initiativ

Lycka i Udbina

Lycka i Udbina

Femtom svenskar med ungdomar från andra länder har hjälpt...