Arkiv

1450 träffar
Prelatens brev (14/2 2018)

Prelatens brev (14/2 2018)

"Låt oss tacka honom eftersom allt kommer från honom." Prelaten talar om sin resa till Brasilien och om den hängivelse som kännetecknar dagens två årsdagar. Idag är även första dagen i fastan.

Genom Isidoros förbön: "Jag fick tillbaka hörseln på mitt döva vänstra öra."

Genom Isidoros förbön: "Jag fick tillbaka hörseln på mitt döva vänstra öra."

För ett år sedan förklarades Isidoro Zorzano vördnadsvärd (ett steg på vägen mot helgonförklaring). En ung brasilianare berättar i klippet om när han bad Isidoro om förbön och fick bönesvar. Bruno föddes döv på vänster öra. En dag läste han om Isidoro på Opus Deis hemsida och bestämde sig för att vända sig till honom med sin bön att bli botad. En månad senare hörde han väckarklockan ringa.

Bönhörelser
«Jesusbarnet uttrycker Guds enkelhet»

«Jesusbarnet uttrycker Guds enkelhet»

Opus Deis prelat reflekterar över julens budskap och uppmuntrar oss att göra Jesus närvarande bland människorna genom att tjäna dem och sprida frid. Han ber också om förböner för påven Franciskus och särskilt för ungdomssynoden 2018.

Novena till Maria Immaculata

Novena till Maria Immaculata

Den 8 december firas Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhets högtid som påminner om Marias obefläckade avlelse. För att förbereda denna högtid erbjuder vi några texter.

Aktuellt