Presentation av Opus Deis regionalvikarie för Skandinavien

F. Andrés Bernars Curriculum vitae

Vad är Opus Dei
Opus Dei - Presentation av Opus Deis regionalvikarie för Skandinavien

F. Andrés Bernar

Regionalvikarie för Prelaturen Opus Dei i Skandinavien sedan april 2010

Född den 2 oktober 1965 i Bilbao (Spanien)

Prästvigd den 9 september 2000 i Rom för Prelaturen Opus Dei

Utnämnd till påvlig kaplan den 1 september 2010

Biografi:

Son till Jaime och Isidra, det sjunde av tio barn

Akademiska examina:

País Vasco Universitet: Läkarexamen 1989

Specialist i ortopedi 1996

Det heliga Korsets påvliga universitet: Teologie doktor 2000

Yrkeserfarenhet före prästvigning:

1990 Militärläkare på Burgos militärsjukhuset

1991-1996 ST utbildning på Universitetssjukhuset Bilbao

1997 specialistläkare på ortopediska kliniken Centro intermutual de Euskadi

Tidigare pastorala uppgifter:

Skolpräst i Cordoba (Spanien) 2000-2002

Skolpräst i Sevilla (Spanien): 2002-2004

Andlig vägledare för Prelaturen Opus Dei i Skandinavien: 2004-2005

Präst för Spanska Missionen i Stockholm 2004-2006

Regionalsekreterarvikarie för Prelaturen Opus Dei i Skandinavien: 2005-2010

Tillförordnad rektor för Spanska Missionen i Stockholm 2006-2009

Utnämnd av Stockholms biskop till Spiritual i Sankt Sigfrids prästseminariet från den 15 augusti 2013 till juni 2014