Världsungdomsdagen i Australien har börjat

Påven lämnar semesterkvarteret och reser till Sydney.

Om Påven

Påven Benedikt XVI har avslutat sitt uppehåll i sydostaustraliska Kenthurst och på onsdagskvällen (lokal tid) anlänt till Sydney. Där kommer han på torsdag välkomna de cirka 225 000 deltagarna i världsungdomsdagen. Benedikt XVI har under de tre dagarna återhämtat sig väl, förklarade talesmannen för Vatikanen Federico Lombardi på onsdagskvällen för jorurnalisterna i Sydney. Inkvarteringen visade sig vara utomordentlig för detta ändamål. Påven hade efter sin ankomst till Australien för tre dagar dragit sig tillbaka till en Opus-Dei-kursgård ungefär 40 km norr om Sydney.

Benedikt XVI lyssnade på morgonen på en konsert av Opus-Dei-medlemmar, med bl a stycken av Beethoven och Schubert. Innan avfärden under sen eftermiddag tog han emot de poliser, som var ansvariga för säkerheten på hans uppehållsort. De presenterade en svårt cancersjuk kollega för honom. Benedikt XVI talade med den sängliggande mannen och välsignade honom. För att tillmötesgå polisens önskan satte Påven på sig hans tjänstemössa för ett minnesfoto.

Maria Kyrkans Moder

Benedikt XVI tackade värdfolket enligt Lombardis utsago med en kopia av mosaiken av Maria som ”Kyrkans Moder”. Originalet befinner sig vid det apostoliska palatset i Vatikanen. Johannes Paulus II lät uppföra det där, sedan han överlevt attentatet på Petersplatsen 1981. 

Den andra gåvan av Benedikt XVI var grundstenen för en utbyggnad av Opus-Dei-centret. Den nya byggnaden ska användas för ungdomars utbildning, enligt Lombardi.