Överblick

Vad erbjuder det?

Vad erbjuder det?

Det heliga Korsets prästsällskap erbjuder sina medlemmar och de präster, som deltar i deras aktiviteter, andliga medel att upprätthålla och stödja det inre livet, läro och pastorala utbildning, liksom den broderliga samhörigheten med prästerna.

Dagens text

Det finns inget skäl för att Kyrkan och Staten skulle komma i konflikt

Det är inte sant att det finns en motsättning mellan att vara en god katolik och att troget tjäna det civila samhället. Det finns inget skäl för att Kyrkan och Staten skulle komma i konflikt då de legitimt utövar sin respektive myndighet inför den uppgift som Gud har anförtrott åt dem. De ljuger – just det: ljuger! – som påstår motsatsen. Det är samma personer som i en falsk frihets namn skulle vilja, helt ”älskvärt”, att vi katoliker återvände till katakomberna. (Plogfåran, nr. 301)

Överallt måste ni sprida en äkta lekmannamentalitet, som ska leda till tre slutsatser:
* Att vara tillräckligt hederliga, för att ta ansvar för era egna beslut.
* Att vara tillräckligt kristna, för att respektera era trosbröder, som i åsiktsfrågor föreslår andra lösningar än dem som var och en av oss håller fast vid.
* Och att vara tillräckligt katolska för att inte utnyttja vår moder Kyrkan genom att blanda in henne i mänskliga grupperingar.


Det är tydligt att ni på...