Överblick

Vad erbjuder det?

Vad erbjuder det?

Det heliga Korsets prästsällskap erbjuder sina medlemmar och de präster, som deltar i deras aktiviteter, andliga medel att upprätthålla och stödja det inre livet, läro och pastorala utbildning, liksom den broderliga samhörigheten med prästerna.

Dagens text

"Det inre livets dolda underverk"

Tills nu hade du inte förstått det budskap som vi kristna för med oss till alla andra människor: det inre livets dolda underverk. Vilken ny värld du ställer dem inför! (Plogfåran, nr. 654)

Vad många nya saker du har upptäckt! - Och ändå, så är du ibland naiv och tror att du har sett allt, att du redan känner till allt ... Sedan tar du med dina händer på Herrens skatters unika och outgrundliga rikedom, som kommer att visa dig ständigt flera "nya saker" om du svarar med kärlek och finkänslighet: och då kommer du att förstå att du befinner dig i början av vägen, för heligheten består i att identifiera sig med Gud, med denne vår Gud som är oändlig och outtömlig. (Plogfåran, nr....