Överblick

Vad erbjuder det?

Vad erbjuder det?

Det heliga Korsets prästsällskap erbjuder sina medlemmar och de präster, som deltar i deras aktiviteter, andliga medel att upprätthålla och stödja det inre livet, läro och pastorala utbildning, liksom den broderliga samhörigheten med prästerna.

Dagens text

Att sköta de små sakerna

”Gör allt av Kärlek. Om ni gör det så finns inga små saker: allt blir stort. Ståndaktighet i små saker av Kärlek är heroism”. (Vägen, 813)

För att du var in pauca fidelis - trogen i det lilla, gå in till glädjen hos din Herre. Det är Kristi ord: In pauca fidelis! ... Kan du underskatta små saker, när de som tar vara på dem har lovats den himmelska härligheten?

Vägen, 819

Har du sett hur de uppförde den där imponerande byggnaden? Först en tegelsten och sedan en till. Tusentals. Men en och en. Och säckar med cement, en och en. Och kvaderstenar för grunden, som bara är en liten del av helheten. Och järnstycken. Och...