Överblick

Vad erbjuder det?

Vad erbjuder det?

Det heliga Korsets prästsällskap erbjuder sina medlemmar och de präster, som deltar i deras aktiviteter, andliga medel att upprätthålla och stödja det inre livet, läro och pastorala utbildning, liksom den broderliga samhörigheten med prästerna.

Dagens text

"Välsignad upprepning av Hell dig Maria"

Min uppfattning är att varje Hell dig Maria, varje gång man hälsar Jungfru Maria, är som ett nytt slag från ett förälskat hjärta. (Smedjan, nr. 615)

”Obefläckade Jungfru, jag vet mycket väl att jag är en eländig stackare som varje dag begår fler synder ...”. Härom dagen sade du till mig att du talade så med vår Fru.

Jag rådde dig bestämt att be den heliga rosenkransen, en välsignad upprepning av Hell dig Maria som renar dina upprepade synder. (Plogfåran, nr. 475)

Rosenkransen uttalar man inte bara med läpparna, genom att mumla den ena hell dig marian efter den andra. Så ber skenheliga. - För en kristen måste muntlig bön...