Överblick

Vad erbjuder det?

Vad erbjuder det?

Det heliga Korsets prästsällskap erbjuder sina medlemmar och de präster, som deltar i deras aktiviteter, andliga medel att upprätthålla och stödja det inre livet, läro och pastorala utbildning, liksom den broderliga samhörigheten med prästerna.

Dagens text

"Fromma som barn"

Då jag just nu betraktade mitt elände, Jesus, sade jag till dig: Låt dig luras av din son, liksom dessa goda fäder, snälla pappor, som i sina barns händer lägger de presenter de själva vill få av dem… eftersom de vet mycket väl att barnen inte har någonting att ge dem. Och vilken glädje känner väl inte både far och son, trots att de båda känner till hemligheten! (Smedjan, nr. 195)

Ett liv av bön och botgöring, samt meditationen kring vårt gudomliga barnaskap, kommer att omvandla oss till djupt fromma kristna, till små barn inför Gud. Fromheten är barnens dygd, och för att ett barn skall kunna ta sin tillflykt till sin fars armar, måste det känna sig litet och behövande. Jag har ofta mediterat över detta vårt andliga barnaskap, som inte är oförenligt med själsstyrka, eftersom det kräver en kraftfull vilja, en måttfull mognad, en fast och öppen karaktär.

Alltså,...