Överblick

Vad erbjuder det?

Vad erbjuder det?

Det heliga Korsets prästsällskap erbjuder sina medlemmar och de präster, som deltar i deras aktiviteter, andliga medel att upprätthålla och stödja det inre livet, läro och pastorala utbildning, liksom den broderliga samhörigheten med prästerna.

Dagens text

"Skörden är stor, men arbetarna få"

Skörden är stor, men arbetarna få. Rogate ergo! Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Bönen är det effektivaste sättet att vinna nya apostlar. (Vägen, nr. 800)

Världen genljuder fortfarande av Guds rop: ”Jag har kommit för att tända en eld på jorden. Om den ändå redan brann!” Men se: den har slocknat nästan överallt... Får du inte lust att sprida branden överallt? (Vägen, nr. 801)

Det finns en lärd person som du skulle vilja vinna för ditt apostolat, och en annan som är inflytelserik, och en tredje som är förnuftig och dygdig.

Be, gör uppoffringar och påverka dem genom ditt exempel och genom dina ord! De kommer inte! Förlora...