Videofilmer med helgonet

Dagens text

"Jag är med Honom i nöden"

Även om allting rämnar och går under, även om allting går tvärt emot vad man planerat och man möter stora svårigheter, tjänar man ingenting på att oroa sig. Dessutom, minns profetens förtröstansfulla bön: ”Herren är vår domare, Herren är vår härskare, Herren är vår konung, han frälser oss”. – Be den fromt, varje dag, för att rätta ditt uppförande efter Försynens planer, vilken styr oss för vår välgång. (Plogfåran, nr. 855)

Och när vi – våldsamt – ansätts av frestelsen att tappa modet, av motgångar, kamp, eller bedrövelser, av en ny själslig natt, ingjuter psalmisten i våra läppar och vårt förstånd dessa ord: Jag är med Honom i nöden. Vad betyder mitt kors, Jesus, i jämförelse med ditt, mina skrubbsår i jämförelse med dina sår? Vad är denna ynkliga lilla börda som du har lagt på mina skuldror, i jämförelse med din enorma, rena och oändliga Kärlek? Såväl era hjärtan som mitt fylls av ett heligt begär att bekänna...

Sankt Josemaría Escrivá
”Heligheten består av heroism. Därför krävs det av oss i vårt arbete sådan heroism som består i att ”avsluta” de uppgifter som har anförtrotts åt oss väl, dag efter dag.”
SANKT JOSEMARÍA, Opus Deis grundare