Dagens text

"Du felar … och vilka fel!"

Bli varken skrämd eller modstulen då du upptäcker att du felar … och vilka fel! Kämpa för att rycka upp dem med roten. Och medan du kämpar, så var övertygad om att det är bra att du känner all denna svaghet, för annars skulle du bli högmodig: och högmodet gör att man avlägsnar sig från Gud. (Smedjan, nr. 181)

Jesus, om vi som samlas i din kärleks namn ändå vore uthålliga! Om vi ändå lyckades genomföra de önskningar som du själv väcker till liv i våra själar. Ställ er ofta frågan: varför finns jag till på denna jord? Det kommer att hjälpa er i strävan efter att perfekt - kärleksfullt - avsluta de uppgifter ni tar er an varje dag och att akta på små saker. Vi kommer att ta fasta på helgonens exempel: personer som vi, av kött och blod, med svagheter och brister, som lyckades segra och besegra...

Sankt Josemaría Escrivá
”Där människorna, era bröder, finns, där era förhoppningar, ert arbete, era älskade finns, där är platsen där ni skall möta Kristus varje dag.”
SANKT JOSEMARÍA, Opus Deis grundare