Dagens text

Apostolat

Vid apostoliska företag är det bra – en skyldighet – att ta med de världsliga medel som du förfogar över i beräkningarna (2 + 2 = 4), men glöm aldrig – någonsin! – att du lyckligtvis kan räkna med ännu en term: Gud + 2 + 2 ... (Sankt Josemaría, Vägen, 471)

Jesus har stigit upp i himlen, sade vi nyss. Men en kristen kan i bönen och Eukaristin umgås med Honom som de första tolv umgicks med Honom, låta sig upptändas av hans apostoliska iver för att tillsammans med Honom tjäna i medåterlösningen, vilket innebär att så frid och glädje. Att tjäna, alltså: apostolatet är ingenting annat än det. Om vi uteslutande räknar med våra egna krafter, kommer vi inte att uppnå någonting på det övernaturliga planet, men genom att vara Guds redskap kommer vi att...

Sankt Josemaría Escrivá
”Det är mitt i jordens mest materiella ting som vi bör helga oss i det att vi tjänar Gud och alla våra medmänniskor.”
SANKT JOSEMARÍA, Opus Deis grundare