Video: Påvens vallfärd till Lourdes

För ett kort tid sedan gjorde Påven en vallfärd till den marianska helgedomen Lourdes (Frankrike). Efter en emotiv Mässa i Paris med ungdomar reste han till södra Frankrike för att be i Grottan där Vår Fru uppenbarade sig för 150 sedan. Sammanfattningsvideo (3 min, 17 sek, textad på engelska)