Den salige Álvaro i Santa Maria della Paces krypta

Mottagande av den salige Álvaro del Portillos kvarlevor i Santa Maria della Pace. Kvarlevorna har vilat i kryptan sedan hans bortgång och har lagts där igen efter den tillfälliga förflyttningen till basilika San Eugenio