Tacksägelsemässa för Álvaro del Portillos saligförklaring

Den 26.e november firade biskop Anders Arborelius O.C.D en tacksägelsemässa för Álvaro del Portillos saligförklaring i Stockholms katolska domkyrka. Ytterligare fem präster koncelebrerade, bland dem Opus Deis regionalvikarie, msgr. Andrés Bernar, och domprosten msgr. Marian Jancarz.

Den salige Álvaro i Santa Maria della Paces krypta

Mottagande av den salige Álvaro del Portillos kvarlevor i Santa Maria della Pace. Kvarlevorna har vilat i kryptan sedan hans bortgång och har lagts där igen efter den tillfälliga förflyttningen till basilika San Eugenio