Brev och meddelanden från Opus Deis prelat

Prelatens brev 14 februari 2017

Herdabrevet sammanfattar den nyligen avslutade generalkongressens slutsatser. Vi länkar till originalspråket (spanska) och den engelska översättningen. Brevet är också översatt till andra språk, dock inte ännu till svenska.

Senaste brev och meddelanden

Meddelande från prelaten (10/10 2017)

En kristens trohet är en tacksam trohet, eftersom vi inte är trogna en idé, utan en person: »Jesus, vad du är god, vad du är god!.«

Rom den 10 oktober 2017

De fester vi nyligen firat, den andra och sjätte oktober, årsdagarna av Verkets grundande och av den helige Josemarías helgonförklaring, ger oss möjlighet att återigen vandra med tacksamhet och trohet på vår väg. ”Vad god Herren är, som har sökt upp oss och som har fått oss att lära känna detta heliga sätt att bära frukt, att hänge oss på ett enkelt sätt, att älska ...